Пълен набор от информация, касаеща процеса по регистрация на фирма

Ако някой ви каже, че е нещо изключително сложно да създадете собствен бизнес и да направите регистрация на фирма, очевидно не е разполагал с достатъчно подробна и разяснителна информация преди това.

И тук важи правилото за следване на структуриран план – ако вървите по долуизложените стъпки, само за период от няколо дни ще съумеете да се сдобиете със собствена фирма. Тогава нищо няма да стои между вас и успешния бизнес, който винаги сте мечтали да развиете.

Но нека задълбаем в темата, касаеща регистрация на фирма и по-специално за разликите между ООД и ЕООД. Неминуемо следва да сте наясно с тях, ако искате съвсем успешно да изведете бизнеса си в развитие и да му осигурите най-добрите условия за това.

Дружествата с ограничена отговорност са най-добрите варианти, що се отнася до процеса по регистрация на фирма. Ако щателно сте проучили своята бизнес ниша и вече сте решили, че е време да запретнете ръкави и да осъществите плана си, или поне да започнете да работите по него, то тогава първата и може би най-съществена стъпка от него касае именно регистрация на фирма. ЕООД наричаме бизнеси, които имат само един собственик, докато ООД са онези, радващи се на двама или повече съдружници. В днешната статия ще се спрем по-подробно именно на втория тип фирми – искаме да ви разкажем малко повече за процеса по регистриране на ООД. Смятаме, че е от съществено значение да сте наясно с тънкостите, за да предотвратите риска от възникване на проблеми и неуредици, които могат да ви забавят във времето.

Регистриране на ООД – ето някои общи положения

ООД, както вече споменахме, съотнасяме към фирмите, които имат двата или повече собственици. Общовъзприето е да ги наричаме съдружници, тъй като именно от тях се изисква внасянето на началния фирмес капитал. За ООД, както и за ЕООД, той е с минимална стойност от 2 лева, което е още един показател за ефикасността и полезността на този тип учредяване на бизнес.

Съдружниците съставят така наречения дружествен договор, в който подробно и точно се упоменават както техните имена, така и името на фирмата, предмета й на дейност, сферата й на управление, както и седалището, на чийто адрес е регистрирана тя. След съставянето на този дружествен договор, е задължително условие да се създаде и банкова сметка, която да обслужва интересите на бъдещия бизнес. Няма ограничения или специфични и допълнителни изисквания относно банката, която съдружниците ще изберат. Важно е само към набора от документи за регистрация на фирма да фигурира и бележка, удостворяваща откриването на банкова сметка, както и такава, доказваща постъпването на началния капитал.

След успешното преминаване на тези фази ви остава само да впишете фирмата в Търговския регистър. Считаме, че би ви било много по-лесно, ако придвижите цялата процедура след консултация с адвокат, който да ви увери, че сте направили всичко както трябва. Така ще имате фирма лесно и бързо.