Kade predupreditelnite znatsi sa nay neobhodimi

Къде предупредителните знаци са най-необходими

Навсякъде, където има масови струпвания на хора, има и потенциална вероятност за инцидент, но предупредителните пътни знаци са предназначени само за места, където опасностите са сериозни и устойчиви във времето. Ако хората виждат такива знаци навсякъде, където се обърнат, вероятно ще спрат да ги приемат сериозно. Ето защо поставянето на знаци трябва да се извършва внимателно и стратегически.

Предупредителни знаци по улиците

Целта на предупредителните знаци по улиците е да повишат осведомеността сред шофьорите за възможна опасност над тях или за другите. Това може да включва зона с висок риск, лоши метеорологични условия или нарушена цялост на пътната настилка. За разликpa от червените или черно-белите регулаторни знаци, предупредителните знаци са само препоръки и не диктуват дейността на водача. Ето примери за области, където тези знаци осигуряват най-много предимства:

  • кръстовища със силно ограничена видимост;
  • сливащи се пътни платна;
  • подготовка за спиране и намаляване на скоростта;
  • хлъзгава настилка след дъжд или при мокро време;
  • опасност от падащи скали, предмети, свлачища;
  • преминаване на диви животни;
  • неравности по пътната настилка,

Има няколко други сценария, при които може да са необходими предупреждения в зависимост от климата, държавните регулации и други променливи фактори. Необходими са отделни специализирани знаци за големите платформи, за да задържат шофьорите на камиони по маршрутите си и там, където пътят е предназначен за тях. Табели като „преминете на по-ниска предавка“ помагат на шофьорите на камиони да избегнат повреди по автомобилите си, докато се движат нагоре и надолу по стръмни хълмове. Когато голямо превозно средство аварира на магистрала, това може да означава проблеми за стотици други шофьори.

Консултативните знаци са полезни както в градска, така и в селска среда, тъй като могат да помогнат за предотвратяване на инциденти и връзки. Извитите пътища около дървета и скали определено се нуждаят от поредица от предупредителни знаци, които да помогнат на водачите да се насочат по безопасната траектория.

Предупредителни зони на работното място

Предупредителните знаци са необходими не само за движението по улиците, но някои от тях за задължителни на някои работни места. В този случай работодателят е длъжен да проведе на работниците обучение или инструктаж за безопасност на труда.

Едно от най-фундаменталните изисквания е всички работни среди и повърхности да се поддържат в чисто, подредено и санитарно състояние. Сградите трябва да са конструктивно чисти от опасности като корозия, течове и разхлабени дъски. Поради тези разпоредби е малко вероятно да видите табела, която предупреждава хората да покрият главите си, за да се предпазят от крехкия покрив.

Работодателите обаче трябва да поставят конкретни знаци или етикети на места, където даден риск заплашва безопасността на работниците. Знак за опасност е необходим навсякъде, където са възможни непосредствени опасности, които могат да доведат до фатален инцидент или сериозно нараняване. Предупредителните знаци са за по-малко проблемни сценарии, които все още създават опасност от леко до средно-леко нараняване.

Знаците са измислени за да предпазят нас – хората

Предупредителните знаци са необходими за много ситуации по улиците и в сградите, за да се защити обществеността. Ако искате да обезопасите вашият склад, имот, улица или производствен цех, свържете се с Елит пътна сигнализация ЕООД за професионално мнение и консултация.