Основни стъпки и положения при откриване на фирма

Основни стъпки и положения при откриване на фирма

С убеденост бихме казали, че процесът по откриване на фирма не е никак труден и скъпоструващ, особено ако предварително сте се сдобили с необходимата информация за плавното му протичане. Именно такава цел си поставяме и с днешната ни статия – ще се опитаме да набележим основните моменти, съпътстващи всяко откриване на фирма. Така вярваме, че ще съумеете да се справите наистина бързо и ефикасно.

Все пак бързаме да споменен, че съдържанието на текста следва да послужи като ориентир, а не като пълноценно и изчерпателно ръководство. Съветваме ви да се обърнете към професионалист в сферата, който да ви консултира, за да сте сигурни, че всички особености ще бъдат взети под внимание.

Откриване на фирма – защо е необходимо и откъде да започнем

Процедурата по откриване на фирма е задължително за всеки, който желае да упражнява търговска дейност чрез обмен на голямо количество стоки и услуги. В днешно време законът действително е улеснил максимално бъдещите търговци – лесен е процесът по откриване на фирма, а, бихме казали, че не е и никак скъп. Интернет пространството неимоверно улеснява нещата, тъй като Търговският регистър съществува онлайн. Онлайн е и възможно подаването на документите, необходими за откриване на фирма.

Преди да набележим кои са именно те, ни се иска да разясним основните типове дружества с ограничена отговорност в рамките на Република България – говорим за фирми от типа на ЕООД и ООД. При ЕООД съществува един едноличен собственик на фирмата, докато формата ООД се характеризира с наличието на двама или повече собственици. С това се изчерпва основната разлика между двата вида дружества. Оттам и произтича основната разлика между необходимите документи – при ЕООД ни е необходим Учредителен акт, докато при ООД следва да представим Дружествен договор.

Какви са необходимите документи за откриване на фирма?

Както вече споменахме, първият и основополагащ документ е Учредителният акт/Дружественият договор. В него следва да фигурират името на фирмата, предметът й на дейност, местоположението, имената и подписите на собствениците, размерът на началния капитал.

Нотариално се заверяват подписите на съдружниците. Изготвят се и декларации съобразно определени членове от закона. Консултант по откриване на фирма съвсем точно и ефективно ще ви помогне в подготовката на необходимите книжа.

Следва да имате предвид, че всяко откриване на фирма изисква откриване и на банкова сметка, която да обслужва дружеството. Изборът на банка е оставен изцяло на съдружниците или собственика.

От гледна точка на цената, бихме казали, че процедурата по откриване на фирма не е никак скъпа. Дългите държавна такса в размер на 55лв., ако подавате документите си онлайн, и 110лв., ако ги подавате на гише. Нотариалната такса за заверка на подписите възлиза на около 6лв. Останалите такси отиват за откриване на сметка и внасяне на първоначалния фирмен капитал.